Actueel

De draagkracht van de dga financieel beschouwd

Mr. F. van den Barselaar mfp, 08-03-2023
Gepubliceerd in EB 2023/24

De echtscheiding van de directeur groot aandeelhouder (dga) kent een aantal complexe vraagstukken die tot veel discussies leiden. Als ik met een financiële blik naar het huidige recht kijk, constateer ik een aantal onbevredigende uitkomsten en bezwaren. In dit eerste van twee artikelen bespreek ik deze punten voor zover die betrekking hebben op het alimentatievraagstuk. In het tweede artikel dat zal verschijnen in de volgende aflevering van EB ga ik nader in op de vermogensafwikkeling.

In beide artikelen staat financieel denken centraal: deze niet juridische invalshoek leidt tot inzichten die wellicht bruikbaar zijn in de rechtspraktijk en de overlegpraktijk. In beide artikelen ga ik er in mijn voorbeelden vanuit dat de onderneming is ondergebracht in een besloten vennootschap en wordt gewaardeerd op basis van de discounted cashflow-methode (dcf). In theorie kan vrijwel iedere waardebepaling worden omgevormd naar een dcf-waardering zodat de conclusies en standpunten breder toepasbaar zijn.

Het eerste deel van dit artikel gaat over de draagkracht van de ondernemer in het algemeen. In het tweede deel analyseer ik de dubbeltelling die optreedt als de onderneming in de vermogensafwikkeling is betrokken en het inkomen uit diezelfde onderneming in de draagkrachtberekening wordt meegewogen. Download het hele artikel

Afbeelding-actueel-pagina-1