Fiscaal Advies op Maat

Inzicht in gevolgen aftrekbeperking

Voor wie?

Meestermodel biedt met Fiscaal Advies op Maat (FAM) inzicht in de gevolgen van de aftrekbeperking voor de belastingen, premies en toeslagen. Maar Meestermodel gaat verder:

  • aan de hand van uw input berekenen wij de gevolgen van de aftrekbeperking voor beide betrokkenen;
  • wij onderzoeken tot zes verschillende methoden om de heffing voor uw cliënten te beperken zoals middeling, spreiding van betalingen of toerekening van aftrekposten. Wij rapporteren de methoden die voor uw cliënten nuttig blijken;
  • wij komen met een concreet advies met betrekking tot de fiscale invulling van de beoogde afspraken dat veelal bestaat uit een combinatie van maatregelen.


Wat hebben wij van u nodig?

Om u te kunnen adviseren hebben wij de volgende informatie van u nodig:

  • de namen en leeftijden van betrokkenen en de gezinssamenstelling;
  • een overzicht van het (verwachte) inkomen van beiden voor de jaren vanaf 2018 tot en met 2023. U kunt dit bijvoorbeeld verstrekken door een aangifte of alimentatieberekening mee te sturen en aan te geven welke bedragen in bepaalde jaren wijzigen;
  • een samenvatting van de beoogde alimentatieregeling. Als daarbij is gesproken over een “netto” afkoop, vernemen wij graag wie de eventuele fiscale gevolgen draagt;
  • eventuele voorkeuren of uitsluitingen voor bepaalde oplossingen;
  • of wij ons advies in het concept convenant moeten verwerken door middel van tekstsuggesties.

Uw gegevens kunt u via SKOTTY veilig naar ons verzenden (zie ook Hoe werkt het?).

Wat ontvangt u van ons?

U ontvangt van ons een schriftelijk advies dat wordt ondersteund met verwijzingen naar korte filmpjes waarin de beschreven suggesties worden toegelicht. Bij onze prijsstelling gaan wij in beginsel uit van een schriftelijke rapportage en een beperkte persoonlijke toelichting. Een voorbeeldadvies treft u hier aan.

Wat kost het?

Ter indicatie: een berekening van de wijziging van de partneralimentatie voor de jaren tot en met 2023 maken wij vanaf € 275,- exclusief BTW.
Een complexe invulling waarbij wij tekstsuggesties voor het convenant geven en aanvullende overeenkomsten opstellen kan oplopen tot € 1.950,- exclusief BTW.

Hoe werkt het?

Wij vragen u enkele gegevens in te vullen en vervolgens op de knop ‘verzenden’ te klikken. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen maken wij voor u een veilige verbinding aan. Daarvoor maken wij gebruik van de end-to-end encryption van Skotty. Dit is gratis, u hoeft geen account bij Skotty aan te maken, maar u kunt natuurlijk wel een gratis abonnement bij Skotty nemen.

Voorts ontvangt u twee berichten: een e-mail van Skotty waarmee u de veilige verbinding kunt starten en een bericht van ons met daarin een wachtwoord. Dit wachtwoord heeft u elke keer nodig als u de veilige verbinding tot stand wilt brengen. Bewaart u het wachtwoord dus goed. Om uw bestanden met ons te delen klikt u in de e-mail die u van Skotty ontvangt op de knop ‘Open message’ en vervolgens voert u het wachtwoord in. U zult zien dat Skotty werkt zoals de meeste e-mailprogramma’s.

Na ontvangst van uw documenten ontvangt u van ons een concrete offerte die afhankelijk is van uw exacte vraag. U tekent deze offerte voor akkoord en stuurt deze naar ons retour (hello@meestermodel.nl). Wij gaan dan voor u aan de slag!

Interesse in Fiscaal Advies op Maat?

Uw rechten onder de AVG staan vermeld in onze disclaimer.